ΠΑΙΞΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΑ OOPS!
Με τα Oops το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ.
Εξερεύνησε και άλλα σκηνικά και ανακάλυψε τα Oops που κρύβουν.
ΒΡΕΣ ΤΑ OOPS
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΕΣ ΤΑ OOPS
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ &
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΡΕΣ ΤΑ OOPS
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ