ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΑΕΕ
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας είναι ο επίσημος φορέας
εκπροσώπησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Μέσα από τον θεσμικό ρόλο της, κάνει συστηματικές προσπάθειες
για να αναδείξει την αξία της ασφάλισης και τα μεγάλα οφέλη της
στην ποιότητα ζωής μας. Συμβάλλει ακόμα ώστε να αποκτήσουμε όλοι
κουλτούρα ασφάλισης και πρόληψης.

Η φιλοσοφία της Ένωσης συμπυκνώνεται στο μότο
Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΕΕ >