ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανακάλυψε τα OOPS»
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Curious Ahead » (εφεξής η « Curious Ahead ») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 διοργανώνει με εντολή και για λογαριασμό του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ξενοφώντος 10, (εφεξής ο « Διοργανωτής ») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Ανακάλυψε τα OOPS» (εφεξής ο « Διαγωνισμός »), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι « Όροι »), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο www.theoops.gr (εφεξής καλούμενο ως « Δικτυακός Τόπος »). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών. Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των πληροφοριακών του συστημάτων ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή και την Curious Ahead καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/10/2019 (εφεξής η « Έναρξη 1 ου γύρου του Διαγωνισμού ») (και ώρα Ελλάδας 18:00), έως και την 23/12/2019 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η « Λήξη 4ου γύρου του Διαγωνισμού »). Ο διαγωνισμός θα εξελιχθεί σε 4 (τέσσερις) γύρους οι οποίοι θα διαρκέσουν τα παρακάτω χρονικά διαστήματα: 1ος γύρος: 22/10/2019 έως 5/11/2019 2ος γύρος: 6/11/2019 έως 20/11/2019 3ος γύρος: 22/11/2019 έως 6/12/2019 4ος γύρος: 9/12/2019 έως 23/12/2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του κάθε γύρου, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει σε τουλάχιστον έναν από τους 4 (τέσσερις) γύρους του διαγωνισμού: α) να κάνουν click στο button "ΠΑΙΞΕ ΤΩΡΑ" της homepage. β) να ανακαλύψουν τα τέσσερα (4) κρυμμένα Oops (με click ή με την αφή) γ) εάν ανακαλύψουν και τα 4 (τέσσερα) Oops , τότε μεταφέρονται σε φόρμα στην οποία συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και e-mail) και αποδέχονται με θετική ενέργεια, επιλέγοντας το αντίστοιχο tickbox , τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 18 του παρόντος. Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους, θα πρέπει να κάνουν click στο button "ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ". Κάθε συμμετέχων δύναται να παίξει όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση τέσσερις (4) μόνο φορές, όσοι είναι και οι γύροι του διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Δώρα
6.1 Δώρο 1ου γύρου

Οι νικητές του 1 ου γύρου θα κερδίσουν ένα σετ προστασίας για πιο ασφαλείς διαδρομές με το ποδήλατο που περιλαμβάνει: - Κράνος - Επιγονατίδες – Επιαγκωνίδες - Προειδοποιητικό φως - Κλειδαριά

6.2 Δώρο 2ου γύρου

Οι νικητές του 2ου γύρου θα κερδίσουν έναν (1) συλλεκτικό πυροσβεστήρα, με σχέδια επώνυμων designers.

6.3 Δώρο 3ου γύρου

Οι νικητές του 3ου γύρου θα κερδίσουν ένα (1) επώνυμο σετ από 2 βαλίτσες τρόλεϊ (μεγάλη και καμπίνας) με εξαιρετικά ανθεκτικό, σκληρό περίβλημα και έξυπνα χαρακτηριστικά όπως φόρτιση USB.

(Το δώρο του επόμενου γύρου, θα ανακοινωθεί με την έναρξη του γύρου.)

6.4 Μεγάλο δώρο

Όλοι οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν θέση και στη μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα τεραήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα, στο Λονδίνο. Το μεγάλο δώρο περιλαμβάνει: -Αεροπορικά εισιτήρια -Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων -Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο -Ξενάγηση στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Ταξιδιωτική Ασφάλιση Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία στην ειδική εφαρμογή στη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 ανωτέρω. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
7.1 Κλήρωση 1ου γύρου

Την 7/11/2019 και ώρα 13.00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Εταιρίας Curious Ahead - εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού- μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα της – Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα -για την ανάδειξη των συνολικά πέντε (5) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων του 1 ου γύρου, με χρήση του προγράμματος www.random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα emails των συμμετεχόντων.

7.2 Κλήρωση 2ου γύρου

Την 22/11/2019 και ώρα 13.00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Εταιρίας Curious Ahead- εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού- μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα της – Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα -για την ανάδειξη των συνολικά πέντε (5) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων του 2ου γύρου, με χρήση του προγράμματος www.random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα emails των συμμετεχόντων.

7.3 Κλήρωση 3ου γύρου

Την 09/12/2019 και ώρα 13.00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Εταιρίας Curious Ahead- εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού- μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα της – Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα -για την ανάδειξη των συνολικά πέντε (5) νικητών και των δέκα (10) επιλαχόντων του 3ου γύρου, με χρήση του προγράμματος www.random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα emails των συμμετεχόντων.

Η ημερομηνία κλήρωσης των νικητών υπόλοιπων γύρων του διαγωνισμού, θα ανακοινώνονται μετά την έναρξη του κάθε γύρου.

7.4 Κλήρωση Μεγάλου Δώρου

Την 3/1/2020 και ώρα 13:00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Εταιρίας Curious Ahead- εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού- μία ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα της – Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα -για την ανάδειξη ενός (1) νικητή του μεγάλου δώρου (Ταξίδι στο Λονδίνο). Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του. Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κάθε κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www . theoops . gr και η ανακοίνωση της ανάρτησής τους θα πραγματοποιηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/eaee.gr/ (επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook), όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την λήξη του όπως ορίζεται ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
8.1 Ενημέρωση για παραλαβή δώρων 1ου γύρου

Τα στοιχεία των νικητών του 1ου γύρου, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και μόνον, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο έως και την 8/11/2019. Aπό κάθε νικητή θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή τουν δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων όλων των νικητών (ή και των επιλαχόντων).

8.2 Ενημέρωση για παραλαβή δώρων 2ου γύρου

Τα στοιχεία των νικητών του 2ου γύρου, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και μόνον, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο έως και την 27/11/2019. Aπό κάθε νικητή θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή και λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων όλων των νικητών (ή και των επιλαχόντων).

8.3 Ενημέρωση για παραλαβή δώρων 3ου γύρου

Τα στοιχεία των νικητών του 3ου γύρου, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και μόνον, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο έως και την 11/12/2019. Aπό κάθε νικητή θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή και λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων όλων των νικητών (ή και των επιλαχόντων).

Οι πληροφορίες για την αποστολή των δώρων, που αφορούν τους επόμενους γύρους του διαγωνισμού θα αναρτώνται κατά την έναρξη του κάθε γύρου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με email , για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία για το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

9. Ευθύνη
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

10. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμοι στο Διαδικτυακό Τόπο  www.theoops.gr.

11. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο «www.theoops.gr» με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

12. Περιεχόμενο
Οι Συμμετέχοντες  που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

13. Τεχνικά μέσα
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

14. Ευθύνη
Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

15.  Δημοσίευση στοιχείων
Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσιοποίησης του ονόματός τους, για σκοπούς προβολής της σχετικής δράσης εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

17. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Facebook και του Διαδικτυακού Τόπου και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

18. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε; Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, η EAEE συλλέγει και επεξεργάζεται το ονομ/νυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχετε οι ίδιοι στις σχετικές φόρμες συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικό Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, σε περίπτωση ανάδειξης νικητή, θα συλλέγονται η ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, προκειμένου να γίνει παράδοση των δώρων. ΙΙ. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, να σας ταυτοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάδειξης νικητή. Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς και έχετε συμπληρώσει το σχετικό πεδίο συγκατάθεσης στη φόρμα συμμετοχής, η E . A . E . E . δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της δημοσιοποίησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς και για την τυχόν λήψη φωτογραφιών σας στο πλαίσιο της προβολής της σχετικής δράσης. III. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Η Ε.Α.Ε.Ε. ενδέχεται να μεταβιβάσει, αποκαλύψει, παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που θα λειτουργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της, προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη των προαναφερομένων σκοπών, όπως η Curious Ahead , η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του Διαγωνισμού. VI. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων; Η Ε.Α.Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. VII. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, κι υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιων παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής. VΙII. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο. Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας; Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχονται, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση info@eaee.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.